Kontakt

"EXCOR" Sp. z o.o.
ul. Jarzynowa 50
94-204 Łódź
Poland

Tel. +48 42 633 53 73
Fax +48 42 633 10 45

www.excor.pl

REGON: 471597556
NIP: 727-22-60-397

Kapitał zakładowy: 120,000.00 zł
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego I Sekcja
KRS 0000198897